Wydawnictwo MiND » Autorzy » Marshall B. Rosenberg

Marshall B. Rosenberg

Amerykański psycholog, twórca idei Porozumienia bez Przemocy

Lista naszych książek Marshalla Rosenberga oraz książek opartych na idei Porozumienia bez przemocy. Opisy, fragmenty, cytaty i opinie – tu możesz też kupić książkę lub e-book:

Marshall Rosenberg Terapeuta rodzinny twórca Porozumienia bez przemocy
Marshall B. Rosenberg, terapeuta rodzinny, twórca Porozumienia bez przemocy

Dr Marshall B. Rosenberg (ur. 1934) doktoryzował się z psychologii klinicznej, od ponad czterdziestu lat uczy, jak rozwiązywać konflikty w sposób pokojowy i poprawiać wzajemną komunikację.

Pracował jako mediator na całym świecie, w rejonach konfliktów zbrojnych, w zubożałych dzielnicach miast i więzieniach. Niósł pomoc rodzinom, szkolił nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów i menedżerów. Jest założycielem Center for Nonviolent Communication, międzynarodowej organizacji prowadzącej szkolenia przez zespół certyfikowanych trenerów.


Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC)

Metoda komunikacji opracowana przez dr psychologii Marshalla B. Rosenberga, która pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie przemocy w kontraktach międzyludzkich. Kluczowymi pojęciami dla niej są empatia ‒ wysłuchanie rozmówcy z głębokim wewnętrznym zrozumieniem ‒ oraz szczere wyrażanie siebie.

Rosenberg twierdzi, że ilekroć zwracamy się do kogoś lub ktoś zwraca się do nas, robimy to z zamiarem wyrażenia swoich potrzeb. Często dzieje się to w zawoalowany i destrukcyjny sposób pod postacią krytyki, obwiniania, obrażania, pomniejszania. Kluczowa dla pokojowej komunikacji jest zatem świadomość swoich uczuć i potrzeb oraz umiejętność rozumienia uczuć i potrzeb innych ludzi. Umożliwia ona znajdowanie strategii działania zaspokajających potrzeby wszystkich zaangażowanych stron.

Porozumienie bez Przemocy przyczyniło się do olbrzymich zmian w sposobie myślenia, porozumiewania się i działania społeczeństw na całym świecie, pokazując ludziom, jak można komunikować się w sposób empatyczny.

Ponad dwustu certyfikowanych trenerów Porozumienia bez Przemocy przekazuje swoją wiedzę w szkołach, instytucjach, ośrodkach mediacji, więzieniach, kościołach i firmach w ponad trzydziestu pięciu krajach świata. Co roku z ideami NVC na różnego rodzaju warsztatach i kursach styka się ponad dwieście pięćdziesiąt tysięcy osób. Informacja na Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg