» » Peter Gray, Wolne dzieci – Spis Rzeczy

Peter Gray, Wolne dzieci – Spis Rzeczy

wpis w: Spis treści | 0

Prolog. ,,IDŹ DO DIABŁA!’’ 7

Rozdział 1. CO ZROBILIŚMY Z DZIECIŃSTWEM? 11
Półwieczny regres 17
Coraz więcej zaburzeń psychicznych wśród młodych ludzi 24
Ograniczanie wolności dzieci a zaburzenia psychiczne 31

Rozdział 2. ŻYCIE WYPEŁNIONE ZABAWĄ. DZIECI W KULTURACH ZBIERACKO-ŁOWIECKICH 35
Autonomia, wspólnota, równość 38
Rodzicielstwo oparte na zaufaniu 41
Umiejętności praktyczne 45
Umiejętności i wartości społeczne 50
Samokontrola 55

Rozdział 3. DLACZEGO SZKOŁY SĄ TAKIE, JAKIE SĄ? KRÓTKA HISTORIA EDUKACJI 60
Rolnictwo a cele rodzicielstwa 62
Skutki feudalizmu i rozwoju przemysłu 71
Pierwsze szkoły religijne: indoktrynacja i trening posłuszeństwa 74
Jak szkoły zaczęły służyć państwu? 82
Rosnąca pozycja szkół i standaryzacja 86

Rozdział 4. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH SYSTEMU EDUKACJI OBOWIĄZKOWEJ 88

Rozdział 5. LEKCJE Z SUDBURY VALLEY. WOLNA EDUKACJA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 111
Prawdziwie demokratyczna szkoła 114
Szkoła jako instytucja edukacyjna 120
Jak wytłumaczyć sukcesy absolwentów szkoły Sudbury Valley? 125
Jak szkoła Sudbury Valley przypomina społeczność łowiecko-zbieracką? 127

Rozdział 6. LUDZKI INSTYNKT UCZENIA SIĘ 138
Uczące się zwierzę 140
Gotowość do zabawy 146
Ludzka potrzeba towarzystwa i dzielenie się pomysłami 155

Rozdział 7. UMYSŁ NASTAWIONY NA ZABAWĘ 165
Moc zabawy ‒ cztery wnioski 166
Czym jest zabawa? 172
Zabawa przebiega według wymyślonych reguł 180
Zabawa jest grą wyobraźni 183
W zabawie umysł jest czujny, ale nie spięty 185
Potęga zabawy leży w jej błahości 187

Rozdział 8. ROLA ZABAWY W SPOŁECZNYM I EMOCJONALNYM ROZWOJU DZIECI 191
Podwórkowe gry sportowe 191
Czego uczy socjodrama? 199
Bawiące się dzieci a Holocaust 202
Wartość ,,niebezpiecznych’’ zabaw 205
Coraz mniej empatii i coraz więcej narcyzmu 209
Co z grami wideo? 211

Rozdział 9. NAUKA W GRUPACH MIESZANYCH WIEKOWO 217
Jak korzystają młodsze dzieci? 220
Jak korzystają starsze dzieci? 233

Rozdział 10. RODZICIELSTWO OPARTE NA ZAUFANIU 243
Trzy style rodzicielstwa 248
Dlaczego rodzice odchodzą od stylu opartego na zaufaniu? 252
Jak zbudować rodzicielstwo na zaufaniu? 260
Jaka będzie przyszłość edukacji? 272

PODZIĘKOWANIA 277
PRZYPISY 279